Aktualności

12/03/2018

Przełomowy wyrok dla branży aptecznej

Kancelaria Duraj Reck i Partnerzy osiągnęła niebagatelny sukces w sporze z Głównym Inspektorem Farmaceutycznym. Dnia 27 lutego 2017 roku Naczelny Sąd Administracyjny wypowiedział się w sprawie dotyczącej tzw. 1 proc. aptek posiadanych przed jednego przedsiębiorcę w województwie. NSA uznał, że przedsiębiorcy, którzy na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat kupowali apteki, mogą zachować prawo do ich prowadzenia, nawet jeżeli w wyniku ich nabycia posiadają więcej niż 1 proc. aptek w województwie.

Wyrok ten podważa wykładnię forsowaną przez inspekcję farmaceutyczną i korporację aptekarską, które w ostatnich latach podjęły działania przeciwko przedsiębiorcom, próbując zmienić sens zapisów o 1 proc.,  po kilkunastu latach ich obowiązywania, bez zmiany regulacji.