Aktualności

12/05/2015

Pytanie do Sądu Najwyższego dotyczące tzw. „opłat półkowych”

Sąd Apelacyjny w Katowicach w sprawie wniesionej w imieniu klienta Kancelarii Duraj & Reck i Partnerzy zadał do Sądu Najwyższego pytanie prawne w brzmieniu: ?Czy rabat posprzedażowy wypłacany kupującemu przez sprzedawcę w razie osiągnięcia określonej przez strony wielkości sprzedaży stanowi opłatę inną niż marża handlowa, przewidzianą w art. 15 ustęp 1 pkt 4 ustawy z 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji??

Odpowiedź na to pytanie będzie miała kluczowe znaczenie w sprawach klientów Kancelarii dochodzących od sieci sklepów wielopowierzchniowych roszczeń z tytułu tzw. opłat półkowych.