Kategoria: Aktualności

Renta dla dziecka za błąd w sztuce medycznej po 12 latach od porodu

 

W prowadzonej przez Kancelarię sprawie o odszkodowanie i zadośćuczynienie za błąd medyczny podczas porodu Sąd Okręgowy w Katowicach uwzględnił złożony przez Kancelarię wniosek o zabezpieczenie roszczenia. Orzeczenie to pozwoli rodzicom poszkodowanego na natychmiastowe uzyskanie środków na pokrycie kosztów leczenia i terapii dziecka ? na długo przed ostatecznym zakończeniem postępowania.

Sukces w sprawie jest tym większy jeśli wziąć pod uwagę, iż roszczenie dochodzone jest po wielu latach od zaistnienia samego zdarzenia, zaś pozwani podnieśli zarzut przedawnienia.

Według obecnie funkcjonującej regulacji ? przedawnienie roszczenia dziecka o naprawienie szkody na osobie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem dwóch lat od uzyskania przez dziecko pełnoletności. Jednakże w dacie wystąpienia zdarzenia przepisy nie chroniły w taki sposób interesów dziecka, istniało więc niebezpieczeństwo uznania, iż roszczenie zgłoszone zostało zbyt późno.

Przyznając zabezpieczenie Sąd uznał roszczenie za uprawdopodobnione, podzielając tym samym argumentację pełnomocnika, zgodnie z którą uzależnianie uprawnienia małoletniego do dochodzenia odszkodowania od tego, czy urodził się przed czy też po wprowadzeniu korzystniejszej regulacji byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.