Kategoria: Aktualności

Roman Mirek oczyszczony z zarzutów

Adwokat Roman Mirek, jeden z najlepszych adwokatów w regionie, 21 maja 2006 roku został bezpodstawnie aresztowany i przebywał w AŚ dziewięć miesięcy.

Mirkowi postawiono sześć zarzutów, w tym rzekomego usiłowania oszustwa na kwotę dwóch milionów złotych w związku ze sprawą Henryka Musialskiego. Przewód sądowy zaczął się w 2009 roku. 14 marca 2014 roku Sąd Okręgowy w Krakowie prawomocnie uniewinnił adwokata od wszystkich zarzucanych mu czynów. Obrońcami oskarżonego byli adwokaci Daniel Reck oraz Marek Gola.