Kategoria: Aktualności

Roszczenia dotyczące urządzeń przesyłowych

Właściciele nieruchomości coraz częściej mogą skutecznie żądać usunięcia ze swoich nieruchomości infrastruktury sieciowej, która została posadowiona na ich działkach bez uzyskania ich uprzedniej zgody. Skorzystanie z tzw. roszczenia negatoryjnego (actio negatoria) daje właścicielowi szansę na odzyskanie możliwości swobodnego i nieograniczonego korzystania z nieruchomości.

Dzięki działaniom podjętym przez Kancelarię Sąd Rejonowy w Mikołowie orzekł o obowiązku usunięcia infrastruktury technicznej ciepłociągu przebiegającej pod działką Klientki. Dzięki temu nareszcie możliwe będzie zagospodarowanie działki zgodne z wolą właścicielki.