Aktualności

02/07/2021

Ruszył e-KRS – elektroniczny rejestr przedsiębiorców

Szybsza rejestracja spółek, łatwiejsze uzyskanie pełnej dokumentacji elektronicznie, a także odciążenie sądów – takie korzyści ma przynieść wdrożony e-KRS. Od 1 lipca 2021 roku wszelkie wnioski do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego składane muszą być elektronicznie. 

To zwieńczenie zmian, które od 2018 roku przechodzi rejestr. Trzy lata temu Sejm uchwalił bowiem przygotowaną w Ministerstwie Sprawiedliwości nowelizację ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Wprowadzenie e-KRS ma stanowić ułatwienie zarówno dla przedsiębiorców, jak i pełnomocników. 

Katalog e-usług zawiera m.in.:

  • składanie elektronicznych wniosków o wpis lub zmianę wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS,
  • składanie pism procesowych do sądu rejestrowego,
  • zgłaszanie dokumentów finansowych do RDF,
  • elektroniczna korespondencja z sądem rejestrowym,
  • przeglądanie elektronicznych akt rejestrowych podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS,
  • udostępnianie informacji o podmiocie wpisanych do KRS.

Wszystkie wyżej wymienione wnioski do rejestru przedsiębiorców KRS trzeba od 1 lipca 2021 roku składać w formie elektronicznej. 

Ważne adresy www:

Portal Rejestrów Sądowych – https://prs.ms.gov.pl

Repozytorium Akt Rejestrowych – https://rar.ms.gov.pl