Kategoria: Aktualności

Sąd Administracyjny uchylił decyzję inspekcji farmaceutycznej dotyczącą cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki naszemu klientowi!

Od ponad trzech lat trwa spór pomiędzy właścicielami aptek, a inspekcją farmaceutyczną o interpretację przepisów dotyczących liczby aptek, które może prowadzić jeden przedsiębiorca. Jednej ze spółek ? klientowi kancelarii Duraj Reck i Partnerzy ? Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny (WIF) cofnął wówczas zezwolenie na prowadzenie apteki, z powodu prowadzenia przed przedsiębiorcę więcej niż 1 proc. aptek w województwie. 28 listopada 2017 roku zapadł bardzo ważny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w tej sprawie. 

Cała sprawa jest precedensowa, bowiem do 2014 r. inspekcja farmaceutyczna akceptowała przepis o tzw. 1 proc. (art. 99 ust. 3 pkt 2 i 3 prawa farmaceutycznego). Uznawała, że nie jest on podstawą do cofania zezwoleń funkcjonującym już na rynku aptekom, a jedynie przeszkodą do wydania nowego zezwolenia. W 2014 r. punkt widzenia inspekcji zmienił się w wyniku nacisku właścicieli pojedynczych aptek, skupionych w samorządzie aptekarskim. W efekcie WIF ? a potem także Główny Inspektor Farmaceutyczny (GIF) ? cofnął klientowi kancelarii zezwolenie na prowadzenie apteki.

Spółka zaskarżyła decyzję GIF do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA). Ponieważ decyzja GIF była prawomocna, spółka ? niezależnie od zaskarżenia jej do WSA ? zmuszona została do zamknięcia tej apteki. Wystąpiła wówczas do WSA o wstrzymanie wykonalności decyzji, ale spotkała się z odmową. Decyzję uchylił dopiero Naczelny Sąd Administracyjny, który argumentował swoją decyzję stratami jakie ponieśliby przedsiębiorca, pracownicy apteki, ale przede wszystkim ? pacjenci.

28 listopada 2017 r. zapadł wyrok WSA w Warszawie, uchylający decyzję inspekcji farmaceutycznej o cofnięciu zezwolenia aptecznego z powodu prowadzenia przez przedsiębiorcę więcej niż 1 proc. aptek w województwie.