Kategoria: Aktualności

Sąd Najwyższy uwzględnił skargę kasacyjną wniesioną przez Kancelarię Duraj Reck i Partnerzy

Sąd Najwyższy uwzględnił skargę kasacyjną wniesioną przez Kancelarię Duraj Reck i Partnerzy

04 sierpnia 2016

powrót

Wyrokiem z 18 maja 2016 roku w sprawie V CSK 603/15, wskutek wniesienia skargi kasacyjnej przez Kancelarię Duraj Reck i Partnerzy, Sąd Najwyższy uchylił wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach, przekazując mu sprawę do ponownego rozpoznania. Sprawa dotyczyła pozbawienia tytułu wykonawczego klauzuli wykonalności. W uzasadnieniu Sąd Najwyższy podkreślił, że naruszeniem podstawowych reguł procesowych było zastąpienie dowodu z opinii biegłego opinią prywatną i przeciwstawienie jej prawidłowo przeprowadzonej opinii biegłego. Sąd, który rozpozna sprawę będzie musiał przed wydaniem wyroku zasięgnąć opinii biegłego. Ponadto Sąd Najwyższy podzielił głoszone przez skarżącego stanowisko, że w literaturze, ani w orzecznictwie nie budzi wątpliwości pogląd, iż w razie wyegzekwowania w całości bądź w części należności objętej tytułem wykonawczym, w tym zakresie nie można uwzględnić powództwa przeciwegzekucyjnego.