Kategoria: Aktualności

Sankcje gospodarcze wprowadzone w związku z inwazją Rosji na Ukrainę mogą mieć wpływ na relacje polskich przedsiębiorców z kontrahentami

Rosyjska inwazja na Ukrainę spotkała się z odpowiedzią w postaci wprowadzenia szeregu sankcji, m.in. gospodarczych. Polscy przedsiębiorcy powinni przeanalizować czy wprowadzone sankcje mogą wpływać na ich relacje biznesowe, w szczególności w razie zawierania umów i dokonywania transakcji z parterami z krajów wschodnich.

Wśród nowowprowadzonych sankcji są również te dotyczące zakazu eksportu określonych towarów i usług do Rosji lub Białorusi. Przedsiębiorcom zaleca się zatem szczególną ostrożność w odniesieniu do konkretnych kategorii towarów, które w wykonaniu zawartej umowy mogą zostać przeznaczone do wykorzystania w Rosji lub Białorusi, nawet jeśli sama umowa nie zostałaby zawarta bezpośrednio z kontrahentem rosyjskim (białoruskim). Co istotne, wskazuje się, że to właśnie przedsiębiorcy powinni dołożyć należytej staranności i w razie potrzeby wdrożyć odpowiednie procedury, by zapewnić, że towary nie będą kierowane do krajów objętych sankcjami.

Pamiętajmy, że przepisy dotyczące sankcji mogą zmieniać się z dnia na dzień, dlatego zawsze należy sprawdzić czy analizujemy aktualny stan prawny i bierzemy pod uwagę obecnie obowiązujące ograniczenia.