Aktualności

11/01/2023

Skarga kasacyjna – Sąd Najwyższy przychylił się do argumentacji prawnej Kancelarii

Z zadowalaniem przyjęliśmy, że w wyniku złożonej skargi kasacyjnej Sąd Najwyższy przychylił się naszej argumentacji prawnej i uchylił wyrok Sądu Okręgowego w Krośnie (sprawa była rozpatrywana pod sygnaturą II CSKP 706/22). Sąd Najwyższy przyjął, że spadkobierca, który występował w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku, a po jego zakończeniu odrzucił spadek u notariusza, może wbrew poglądom sądów niższej instancji zainicjować postępowanie o zmianę postanowienia o stwierdzenie nabycia spadku. Dzięki podjętym działaniom prawnym nasz klient mógł złożyć wniosek o zmianę postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku i pozbyć się w ten sposób ciążących na nim długów.