Kategoria: Aktualności

Sąd umorzył postępowanie wykroczeniowe w sprawie wniosku Państwowej Inspekcji Pracy przeciwko klientowi Kancelarii

Państwowa Inspekcja Pracy zarzucała Klientowi Kancelarii prowadzenie agencji pracy bez wymaganego prawem zezwolenia. Jest to wykroczenie przewidziane w Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, które zagrożone jest karą grzywny do 10 000 zł. Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej umorzył jednak postępowanie wykroczeniowe z uwagi na brak znamion.

Warto wspomnieć, że Prawnicy naszej Kancelarii wspierali Klienta już na etapie prowadzonej kontroli Państwowej Inspekcji Pracy. Na potrzeby postępowania kontrolnego została sporządzona przez specjalistów z Kancelarii opinia prawna, którą następnie włączono do materiału dowodowego. 

Opinia prawna zawierała szczegółową analizę zasad współpracy pomiędzy Klientem Kancelarii, a podmiotem, na rzecz którego Klient świadczył usługi outsourcingu. Ponadto w opinii znalazła się wykładnia przepisów dotyczących agencji pracy i różnice między outsourcingiem a najmem pracowników. 

Wskazana opinia posłużyła Sądowi przy konstruowaniu uzasadnienie postanowienia o umorzeniu. Posiłkując się opinią Sąd wskazał, że w niniejszej sprawie brak jest jakichkolwiek dowodów potwierdzających popełnienie czynu zabronionego. 

Co więcej, działanie naszego Klienta nie mogło zostać uznane za prowadzenie agencji pracy, ponieważ Klient nie miał zamiaru prowadzenia takiej działalności. Sąd podkreślił również, że warunkiem przypisana osobie popełnienia wykroczenia prowadzenia agencji pracy bez zezwolenia jest ustalenie w sposób pewny, że ponosi on winę ? osoba musi mieć świadomość popełniania czynu zabronionego przez ustawę i możliwość zachowania się zgodnego z prawem. 

Warto wspomnieć, że przepisy dotyczące agencji pracy są skomplikowane i niejasne. Ich prawidłowe stosowanie wymaga dużego doświadczenia i bardzo dobrej orientacji w obowiązujących przepisach.