Aktualności

30/09/2016

Sukces kancelarii w sporze z gminą Kraków o podwyższenie opłaty za użytkowanie wieczyste

5 września 2016 r. doszło do zawarcia ugody z miastem Kraków, mocą której reprezentowany przez kancelarię klient zapłaci opłatę za użytkowanie wieczyste o 2/3 niższą, niż ustaliła to gmina, wypowiadając dotychczasową stawkę opłaty.

Gmina uznała podniesione przez kancelarię w postępowaniu przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym zarzuty do operatu szacunkowego sporządzonego na jej zlecenie i zgodziła się z argumentacją skarżącego, że wartość nieruchomości jest o prawie 2 miliony złotych niższa niż pierwotna wycena ? co przełożyło się na znacznie niższą stawkę opłaty za użytkowanie wieczyste. Operat sporządzony na zlecenie gminy zawierał liczne błędy, został wykonany niezgodnie z obowiązującymi przepisami w sprawie wyceny nieruchomości, bez uwzględnienia realiów rynkowych ? na co konsekwentnie zwracał uwagę pełnomocnik klienta podczas rozpraw toczących się przed SKO.

Ugoda ta ma przełomowy charakter ? po raz pierwszy gmina przyznała się do błędnego oszacowania i znacznego zawyżenia wartości nieruchomości. Zawarta ugoda, zatwierdzona przez Kolegium i zgromadzony w sprawie materiał, otwiera drzwi innym użytkownikom wieczystym do skutecznego kwestionowania podwyższanych przez gminy opłat za użytkowanie wieczyste.