Aktualności

27/01/2017

Sukces Kancelarii w walce o zadośćuczynienie za niewątpliwe niesłuszne tymczasowe aresztowanie

Na skutek wniesionej przez Kancelarię apelacji od wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach Sąd Apelacyjny w Katowicach zwiększył o 100 000 złotych kwotę przyznaną tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę wynikłą z niesłusznego tymczasowego aresztowania klienta Kancelarii. W efekcie klient Kancelarii otrzyma od Skarbu Państwa łącznie kwotę 300 000 złotych tytułem zadośćuczynienia za krzywdę, której doznał w wyniku niesłusznie stosowanego tymczasowego aresztowania.