Aktualności

10/05/2016

Sukces Kancelarii w ważnej sprawie pracowniczej Klienta

Kancelaria Duraj & Reck i Partnerzy skutecznie reprezentowała Klienta w sporze sądowym wytoczonym przez jednego z jego byłych pracowników. Powód (będący jednocześnie byłym członkiem zarządu Klienta) domagał się od Klienta zapłaty premii zwyczajowej w wysokości 3-miesięcznego wynagrodzenia wypłacanej w związku z przejściem na emeryturę. Dochodzona przez byłego pracownika kwota była niebagatelna i wynosiła prawie 100.000 zł. Sąd jednak w pełni zaaprobował wszystkie argumenty przytoczone przez prawników kancelarii i zdecydował o oddaleniu powództwa w całości.