Aktualności

23/12/2016

Sukces przed Krajową Izbą Odwoławczą

Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła w całości odwołanie w sprawie przetargu na ?Budowę odcinka trasy N-S od ulicy Bukowej do ulicy Kokota w Rudzie Śląskiej wraz z węzłem dwupoziomowym? złożone przez jednego z oferentów. Dzięki temu reprezentowany przez nas klient w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą podpisze umowę o roboty budowlane, w której szacowana przez Zamawiającego wartość prac budowlanych wynosi ponad 118 mln złotych.