Aktualności

03/03/2017

Sukces przed Krajową Izbą Odwoławczą

Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła w całości odwołanie w sprawie przetargu na ?Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego w Tucznawie: Etap IV? złożone przez jednego z oferentów. Dzięki temu reprezentowany przez nas klient w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą podpisze umowę o roboty budowlane, w której szacowana przez Zamawiającego wartość prac budowlanych wynosi ponad 44 mln złotych.