Aktualności

24/02/2017

Sukces w sprawie skargi na orzeczenie KIO

Sąd Okręgowy w Gliwicach oddalił w całości odwołanie w sprawie przetargu na ?Budowę odcinka trasy N-S od ulicy Bukowej do ulicy Kokota w Rudzie Śląskiej wraz z węzłem dwupoziomowym? złożone przez jednego z oferentów. Dzięki temu reprezentowany przez nas klient podpisze umowę o roboty budowlane, w której szacowana przez Zamawiającego wartość prac budowlanych wynosi ponad 118 mln złotych.