Kategoria: Aktualności

Sukces w zamówieniach publicznych

Sąd Okręgowy w Gliwicach uwzględnił przygotowaną przez Kancelarię skargę na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej. Wygrana sprawa, w której wartość przedmiotu sporu sięgała niemal 50 mln złotych, pozwoli naszemu klientowi na realizację zamówienia publicznego w postaci budowy odcinka trasy N-S w Rudzie Śląskiej, łączącej DTŚ z autostradą A4.

Sukces jest tym większy, że dwukrotnie Krajowa Izba Odwoławcza odmawiała naszemu klientowi racji. Sąd Okręgowy nie miał jednak wątpliwości, że reprezentowana przez Kancelarię spółka spełnia wszystkie wymagania formalne warunkujące jej udział oraz zwycięstwo w przetargu.