Kategoria: Aktualności

Szkolenie z zakresu czasu pracy dla klienta kancelarii

Prawnicy kancelarii Duraj Reck i Partnerzy przeprowadzili szkolenie z zakresu prawa pracy dla pracowników jednego z klientów. Tematyka szkolenia obejmowała podstawowe informacje na temat czasu pracy, nadgodzin (w tym ich rozliczania), a także charakterystykę wprowadzonego sposobu organizacji czasu pracy w firmie. Uczestnicy szkolenia zachęcani byli do aktywności i dzielenia się swoimi doświadczeniami oraz spostrzeżeniami w celu opracowania dalszych instrukcji dotyczących czasu pracy. 

Szkolenie było konsekwencją wypracowanego i wprowadzonego w przedsiębiorstwie nowego sposobu organizacji czasu pracy pracowników. Na podstawie rozwiązania zaproponowanego przez prawników kancelarii, pracownicy będą w należyty sposób rozliczani z wykonanych zadań, przy jednoczesnym zagwarantowaniu wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.

W dalszych etapach współpracy z klientem opracowana zostanie jasna i przejrzysta instrukcja dla pracowników, ułatwiająca organizowanie swojego czasu pracy. Projekt ma na razie charakter testowy. Po upływie 4 miesięcy wdrożone rozwiązanie zostanie poddane weryfikacji.

Dzięki wiedzy i doświadczeniu prawników kancelarii nasi Klienci w branżach, w których występuje niedobór pracowników, mają możliwość zaoferowania swoim pracownikom atrakcyjnych rozwiązań dotyczących czasu pracy i rozliczania przepracowanego czasu pracy.

Kancelaria oferuje także szeroki wachlarz szkoleń z zakresu prawa pracy.