Aktualności

30/03/2016

Szybkie odzyskanie wysokiej należności klienta

Prawnicy z Kancelarii Duraj Reck i Partnerzy błyskawicznie odzyskali dla klienta pieniądze, których nie chciał zapłacić nierzetelny kontrahent. Cała procedura odzyskania należności w kwocie przekraczającej 100 000 zł trwała około miesiąca.  

Kancelaria wystąpiła w imieniu klienta do Sądu, a następnie uzyskała na rzecz klienta nakaz zapłaty w trybie nakazowym. Tego rodzaju orzeczenie jest niezwykle korzystne dla Wierzyciela, albowiem od razu po jego wydaniu (nawet przed jego uprawomocnieniem) uprawnia do złożenia wniosku do komornika o zabezpieczenie roszczenia. Taki wniosek złożyli prawnicy z Kancelarii, w skutek czego komornik dokonał szeregu zajęć składników majątkowych dłużnika. W konsekwencji dłużnik postanowił dobrowolnie spłacić całość zadłużenia na rzecz klienta Kancelarii jeszcze zanim nakaz zapłaty stał się prawomocny.