Aktualności

26/02/2016

Transakcja na rynku aptecznym na kwotę 11 milionów złotych

Kancelaria Duraj Reck i Partnerzy świadczyła kompleksową obsługę prawną w procesie nabycia sieci aptek za kwotę 11 milionów złotych. Kancelaria przeprowadziła w pierwszej kolejności tzw. badanie due diligence przedsiębiorstwa. W dalszej kolejności na wniosek Duraj Reck i Partnerzy uzyskana została zgoda Prezesa UOKiK na dokonanie koncentracji łączących się przedsiębiorstw. 

Finalnie, przeprowadzony był przez Kancelarię sam proces nabycia spółki.