Aktualności

15/06/2023

TSUE wydaje dwa korzystne orzeczenia dla kredytobiorców w sprawach tzw. kredytów frankowych

W dniu 15 czerwca 2023 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej po raz kolejny stanął po stronie kredytobiorców, którzy zaciągnęli tzw. kredyty frankowe. W sprawie C-520/21 Trybunał orzekł, że w sytuacji unieważnienia umowy kredytu wskutek stosowania nieuczciwych warunków umownych przez bank, bankowi nie należy się wynagrodzenie za korzystanie z kapitału przez kredytobiorcę. Co więcej, wskazał również na możliwość żądania przez kredytobiorców od banku rekompensaty wykraczającej poza zwrot zapłaconych rat.

Tym samym Trybunał podzielił wcześniejszą opinię Rzecznika Generalnego wydaną w tej sprawie. Banki będą mogły w praktyce dochodzić od kredytobiorców wyłącznie zwrotu kapitału kredytu i odsetek ustawowych za opóźnienie w jego zapłacie, od dnia wezwania do zapłaty.

W drugim wydanym wyroku w sprawie C-287/22, mającym znaczenie dla kredytobiorców posiadających kredyty w Getin Noble Banku, Trybunał wskazał, że sądy krajowe nie powinny oddalać wniosków o zawieszenie spłaty rat kredytu, składane w toku procesu o unieważnienie umowy kredytu, jeśli zawieszenie spłaty rat jest konieczne dla zapewnienia skuteczności wyroku unieważniającego umowę.