Aktualności

11/01/2024

Ubezpieczenia uniwersalne notariuszy: renty i na wypadek śmierci

W samorządzie notarialnym została wprowadzona obligatoryjna składka na ubezpieczenie uniwersalne: rent i na wypadek śmierci w Towarzystwie Ubezpieczeń „REJENT-LIFE” z siedzibą w Poznaniu. W ocenie Kancelarii Duraj Reck i Partnerzy jest to równoznaczne z przyjęciem nieznanego prawu obowiązku ubezpieczenia na życie.

Kancelaria reprezentuje klienta, członka samorządu notarialnego, w działaniach zmierzających do zdjęcia z notariuszy przymusu ubezpieczenia. Pierwszym krokiem, który został uczyniony w tym kierunku, było złożenie do Ministra Sprawiedliwości wniosku o podjęcie czynności nadzorczych, przewidzianych przez Prawo. W tym zakresie Kancelaria stoi na stanowisku, że nałożenie obowiązku ubezpieczenia przez ciała samorządu notarialnego odbyło się poza granicami upoważnienia ustawowego, a tym samym – nie może stanowić ważnej podstawy obowiązku po stronie notariusza, niezainteresowanego zawarciem takiego rodzaju umowy.

Rozpoczęte działania mogą stanowić impuls do poważnej zmiany w zakresie zasad naliczania składek przez organy samorządu notarialnego, ze skutkiem dla całego notariatu.