Kategoria: Aktualności

Uchwała z dnia 13 kwietnia 2017 r.

Uchwałą  z dnia 13 kwietnia 2017 roku w sprawie o sygnaturze III CZP 4/17 Sąd Najwyższy odpowiedział na  pytanie prawne o brzmieniu:

Czy w przypadku gdy na skutek zażalenia dłużnika na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu postanowienie to zmieniono i oddalono wniosek, dopuszczalne jest zasądzenie od wierzyciela na rzecz dłużnika kosztów postępowania egzekucyjnego wszczętego na podstawie tego tytułu? ?SN stwierdził, że dopuszczalne jest zasądzenie od wierzyciela na rzecz dłużnika zwrotu kosztów obrony przed egzekucją, w tym kosztów zastępstwa procesowego, w razie umorzenia postępowania egzekucyjnego w związku z uchyleniem klauzuli wykonalności nadanej tytułowi egzekucyjnemu, na podstawie którego wszczęto to postępowanie (art. 98 § 1 i 3 w zw. z art. 13 § 2 k.p.c.).

Z punktu widzenia dłużnika jest to o tyle istotne, iż jeżeli jego zażalenie na nadanie klauzuli wykonalności zostanie uwzględnione, wierzyciel ? w tym wypadku bank, bo mowa o bankowym tytule egzekucyjnym ? będzie zobowiązany zwrócić mu wszystkie koszty obrony przed egzekucją.