Aktualności

11/12/2019

Prawomocne uniewinnienie klienta kancelarii

Sąd Apelacyjny w Katowicach utrzymał w mocy wyrok uniewinniający Pana Janusza Otlika, któremu Prokuratura Okręgowa w Bielsku – Białej postawiła zarzut usiłowania wyłudzenia kwoty 1.000.000 zł oraz 200.000 Euro od swojego kontrahenta na podstawie rzekomo sfałszowanych dokumentów umowy pożyczki. 

Oskarżenie w głównej mierze opierało się na sporządzonej na zlecenie Prokuratury Okręgowej ekspertyzie wskazującej, iż podpisy pod umowa pożyczki zostały naniesione na druk in blanco. Jak się okazało w toku postępowania dowodowego, ekspertyza została sporządzona na podstawie badań, których nie dało się zweryfikować, a dodatkowo – w sposób sprzeczny z wiedzą specjalistyczną. 

W toku sprawy dopuszczono opinię innych biegłych, którzy kategorycznie wykluczyli rzetelność badań, na których opierało się oskarżenie. Wyrok jest prawomocny.