Aktualności

28/09/2015

Usunięcie spornej infrastruktury elektroenergetycznej

Sąd Rejonowy w Z. uwzględnił złożone przez Kancelarię w imieniu klientów żądanie nakazania przedsiębiorcy przesyłowemu usunięcia z terenu stanowiącej własność mocodawców nieruchomości spornej infrastruktury elektroenergetycznej w postaci stacji transformatorowej, napowietrznych linii elektroenergetycznych oraz podtrzymujących te linie słupów elektroenergetycznych.

Co istotne, argumentując swoje rozstrzygnięcie Sąd uznał, iż poprawność procesu budowlanego nie ma wpływu na kwalifikację posiadania przedsiębiorstwa energetycznego z punktu widzenia jego dobrej lub złej wiary, jako posiadacza służebności przesyłu. W jego opinii w przypadku braku zgody właścicieli wyrażonej w stosownej formie (po myśli art. 245 § 2 k.c.), jedynie ostateczna decyzja administracyjna wydana w trybie art. 35 ustawy z dnia 12 marca 1958 roku o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości, uprawnia przedsiębiorcę przesyłowego do prowadzenia prac na cudzym terenie.