Aktualności

16/09/2020

Ważna wygrana. Klient kancelarii zaoszczędzi 26 mln zł

Odpowiednia, dobrze przemyślana strategia, a także konsekwentna jej realizacja – to klucz do kolejnego sukcesu kancelarii Duraj Reck i Partnerzy. Mecenasi Daniel Reck oraz Bartosz Halejak wywalczyli dla klienta oddalenie powództwa o zapłatę kwoty ponad 18 000 000 zł tytułem kary umowej za brak realizacji przewidzianego w umowie wolumenu obrotu oraz 8 000 000 zł tytułem odszkodowania za nienależyte wykonanie wiążącej strony umowy. 

Wyroki Sądów w omawianym postępowaniu są ważne dla praktyki gospodarczej, gdyż w wielu umowach dostawy pojawiają się zapisy o obowiązku zamówienia u dostawcy konkretnej ilości towarów, pod rygorem zapłaty kary umownej. W praktyce część takich zapisów może okazać się bezskuteczna, co pokazało to postępowanie.