Aktualności

23/08/2019

Ważny wyrok SN w sprawie nadgodzin górników

W sprawie górnika reprezentowanego przez Kancelarię Duraj Reck i Partnerzy, 22 sierpnia 2019 roku Sąd Najwyższy wydał ważny wyrok, potwierdzający prawo do wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, a także związane z tym prawdo do podwyższenia tzw. 14 pensji oraz barbórki.

Sprawa dotyczyła sztygara zmianowego, który wykonywał obowiązki zarówno na powierzchni (przebieranie się, wypełnianie raportów, udział w odprawie, podział obowiązków itp.) oraz pod ziemią. Czynności na powierzchni były wykonywane zarówno przed zjazdem pod ziemię jak i po wyjeździe. Norma czasu pracy wynosiła 7,5 godziny, przy czym wypłata wynagrodzenia obejmowała 8 godzin pracy. Rzeczywisty czas pracy tego sztygara był jednak znacznie dłuższy niż 8 godzin, wobec czego wystąpił o wypłatę wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.

Komentarz:
Tomasz Kowolik – adwokat Kancelarii Duraj Reck i Partnerzy, reprezentującej powoda:
 
Przedmiotem sporu w sprawie, która zakończyła się wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 22 sierpnia 2019 roku (I PK 96/18) była przede wszystkim interpretacja czasu pracy w przypadku sztygara zmianowego oraz to, czy do czasu pracy sztygara można zaliczyć czas na mycie  i przebieranie. Strona pozwana powoływała się na orzecznictwo, które wskazywało, że czynności mycia i przebierania się nie stanowią czasu pracy, lecz orzeczenia te były wydawane w odniesieniu do górników pracujących tylko pod ziemią, którzy czynności te wykonywali przed rozpoczęciem pracy oraz po skończeniu pracy. Powód natomiast będąc sztygarem zmianowym wykonywał czynności mycia i przebierania się w trakcie pracy, tj. po wykonaniu obowiązków na powierzchni, a przed zjazdem pod ziemię oraz przed wykonaniem obowiązków na powierzchni po wyjeździe spod ziemi. Rzeczywisty czas pracy powoda zaczynał się około pół godziny (a czasem więcej) przed planowanym rozpoczęciem zmiany, a kończył się zawsze po zakończeniu zmiany. Wydany wyrok Sądu Najwyższego jednoznacznie przesądza, że sztygarom oraz innym pracownikom świadczącym pracę w podobny sposób, należy się wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych za czas rzeczywiście świadczonej pracy ponad normę czasu pracy. A jeśli ta praca, w trakcie jej wykonywania, wymaga umycia się i przebrania, to również te czynności zaliczają się do czasu pracy.