Aktualności

26/02/2024

Weszła w życie tzw. „Konstytuacja Internetu”

17 lutego 2024 r. weszły w życie przepisy unijnego rozporządzenia w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych1 (z pewnymi wyjątkami, bowiem część przepisów tego rozporządzenia stosowana jest już od 16 listopada 2022 r.). Choć w przeważającej mierze przepisy aktu o usługach cyfrowych (Digital Services Act, DSA) dotyczą dużych platform internetowych, nowe obowiązki nie ominą mniejszych przedsiębiorców. Jednocześnie przełożenie przepisów rozporządzenia na praktykę może przysporzyć wielu trudności. Nie ma przede wszystkim zgody wśród prawników co do tego, które konkretnie działania przedsiębiorców w sieci będą polegać pod regulacje DSA. 

Wedle ostrożnego podejścia, przedsiębiorcy prowadzący np. sklep internetowy lub reklamujący swoje usługi na portalach społecznościowych i umożliwiający użytkownikom pozostawianie ocen, powinni zapoznać się z nowymi przepisami i wdrożyć odpowiednie środki. Na uwagę zasługuje w szczególności konieczność uregulowania warunków korzystania z świadczonych w ten sposób usług tzw. hostingu (czyli usługi polegającej na przechowywaniu informacji przekazanych przez odbiorcę usługi). W przypadku jeśli przedsiębiorca umożliwia np. użytkownikom swojego sklepu internetowego pozostawianie komentarzy, powinien określić jakie treści w komentarzach nie mogą być publikowane, w jaki sposób można zgłosić niedozwolone treści  i jak rozpatrywane będzie zgłoszenie. Obowiązkiem wynikającym z DSA jest również wyznaczenie przez przedsiębiorcę tzw. punktu kontaktowego (np. w formie dedykowanego adresu poczty elektronicznej bądź formularza kontaktowego), za pośrednictwem którego organy państwa oraz odbiorcy usług mogą się z nim w szybki i łatwy sposób skontaktować. Nowe przepisy mają poprawić poziom bezpieczeństwa w sieci i zapobiegać dezinformacji, nie wpływając przy tym negatywnie na swobodę wypowiedzi.

 

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (akt o usługach cyfrowych) (Dz. U. UE. L. z 2022 r. Nr 277, str. 1 z późn. zm.).