Aktualności

29/03/2023

Wspieraliśmy spółkę PHPL s.r.o. w zakupie 100 proc. akcji spółki Grupa Nowy Szpital Holding SA

W oparciu o przygotowane przez Kancelarię Adwokacką Duraj Reck i Partnerzy legal due diligence, spółka PHPL s.r.o. podjęła decyzję o zakupie 100% proc. akcji spółki Grupa Nowy Szpital Holding SA.

Na potrzeby wskazanej transakcji przeprowadziliśmy kompleksowy legal due diligence, obejmujący następujące sektory:

·      audyt korporacyjny,

·      działalność operacyjna,

·      nieruchomości i aktywa,

·      istotne umowy i porozumienia,

·      sprawy pracownicze,

·      sprawy sporne i ubezpieczeniowe.

Najważniejszym celem przeprowadzonego badania było ustalenie potencjalnych ryzyk związanych z przejęciem nowego podmiotu (sklasyfikowanych w trzech kategoriach: ryzyko krytyczne, umiarkowane oraz niskie). 

Strony umowy:

PHPL s.r.o. należy do grupy Penta Hospitals International, która jest największą międzynarodową siecią szpitali i przychodni w Europie Środkowo-Wschodniej. Sieć obejmuje 34 szpitale i 31 przychodni oraz 26 placówek dla pacjentów długotrwale chorych zlokalizowanych w Czechach, Polsce i na Słowacji. PHI zatrudnia ponad 13 tysięcy pracowników.

(https://pentahospitals.com/)

Grupa Nowy Szpital zarządza 10 szpitalami powiatowymi zlokalizowanymi w trzech województwach:

  • kujawsko-pomorskim (Świecie, Wąbrzeźno, Nakło i Szubin);
  • lubuskim (Świebodzin, Szprotawa, Wschowa, Skwierzyna i Kostrzyn n. Odrą);
  • małopolskim (Olkusz).

Wszystkie szpitale wchodzące w skład Grupy należą do „sieci szpitali”, czyli systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ).

W strukturach szpitali Grupy funkcjonuje 71 oddziałów, 208 poradni specjalistycznych oraz 84 pracowni diagnostycznych.

(https://www.nowyszpital.pl/)