Aktualności

30/05/2017

Wydruk komputerowy może stanowić dowód w sprawie

Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 13 stycznia 2017 roku przedstawił istotne stanowisko dotyczące tzw. innych środków dowodowych w postępowaniu cywilnym, w tym w szczególności dowodu z wydruku komputerowego. 

Zgodnie z tezą wyroku (sygn. akt: I ACa 2111/15) wydruk komputerowy może stanowić dowód w sprawie, gdyż stanowi ?inny środek dowodowy?, o którym mowa w art. 308 i 309 k.p.c. Nie oznacza to co prawda, że oświadczenie zawarte w wydruku odzwierciedla rzeczywisty stan rzeczy, niemniej jednak tego rodzaju środek dowodowy świadczy o istnieniu zapisu o określonej treści w chwili dokonywania wydruku. Co więcej – jak uznał sąd – fakt, iż wydruki mogą być z łatwością modyfikowane, nie pozbawia ich mocy dowodowej.