Aktualności

19/03/2024

Wygrane sprawy o wyrównanie wynagrodzeń Prokuratorów

Kancelaria Adwokacka Duraj Reck i Partnerzy prowadzi sprawy o wyrównanie wynagrodzeń Prokuratorów, które na podstawie ustaw okołobudżetowych zostały zamrożone począwszy od 2021 r. O ile sprawę wyrównań za rok 2023 r. rozwiązano systemowo, o tyle roszczenia za 2021 r. i 2022 r. można dochodzić jedynie na drodze postępowania sądowego.

Pierwsze z prowadzonych spraw przez Kancelarię Adwokacką Duraj Reck i Partnerzy zakończyły się już pozytywnymi wyrokami na rzecz naszych Klientów i objęły zarówno 2021 r., jak i 2022 r.

Jeśli i Państwo są zainteresowani wniesieniem takiej sprawy, deklarujemy gotowość reprezentowania Państwa w sądzie pracy. Zachęcamy do kontaktu.