Aktualności

14/07/2015

Wysokie kary za reklamę aptek nałożone bezprawnie

Korzystny wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego zakończył przeszło dwuletni spór między reprezentowanym przez Kancelarię przedsiębiorcą a organami inspekcji farmaceutycznej. Sprawa dotyczyła wzbudzającego ostatnio wiele kontrowersji zakazu reklamy aptek, interpretowanego przez organy inspekcji w sposób skrajnie niekorzystny dla przedsiębiorców.

Kancelaria zaskarżyła decyzję nakładającą na przedsiębiorcę wielotysięczną karę kolejno do organu wyższej instancji, Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i wreszcie Naczelnego Sądu Administracyjnego. Konsekwencja opłaciła się ? NSA uchylił rozstrzygnięcia wszystkich kolejnych instancji orzekając, iż nałożenie kary było bezpodstawne. Sukces jest tym większy, iż również sądy administracyjne rygorystycznie podchodziły dotąd do kwestii reklamy aptek. Mamy nadzieję, że to ważne orzeczenie NSA stanowi pierwszy krok ku interpretacji prawa farmaceutycznego w sposób bardziej przyjazny dla przedsiębiorców.