Aktualności

31/08/2015

Za fikcyjne usługi nie należy się zapłata.

Powszechną praktyką wśród sieci sklepów wielopowierzchniowych jest obciążanie dostawców dodatkowymi opłatami związanymi z dystrybucją ich towarów.

Jak jednak orzekł Sąd Okręgowy w Warszawie, uwzględniając powództwo o zapłatę przygotowane przez Kancelarię Duraj&Reck i Partnerzy, świadczenie przez sieć handlową dodatkowych usług marketingowych w stosunku do towarów dostawcy od chwili ich wystawienia w przestrzeni handlowej sklepu, już po ich nabyciu, ma charakter fikcyjny. W rzeczywistości jest to wyłącznie sposób na ukrycie poboru dodatkowych opłat za przyjęcie towaru do sprzedaży, stanowiąc tym samym czyn nieuczciwej konkurencji, o którym mowa w art. 15 ust. 1 pkt 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.