Aktualności

06/05/2015

Zabezpieczenie rozszczenia odszkodowawczego

Sąd Okręgowy w Katowicach uwzględnił wniosek złożony przez Kancelarię w imieniu klienta o zabezpieczenie roszczenia odszkodowawczego na majątku strony pozwanej na kwotę 750 tys. zł.

Dzięki temu ? jeszcze przed zakończeniem procesu w sprawie – możliwe stało zajęcie majątku pozwanego przez komornika i jego zabezpieczenie na wypadek uwzględnienia roszczenia klienta. Takie zabezpieczenie uniemożliwi pozwanemu ewentualną ucieczkę z majątkiem, gdyż do czasu prawomocnego zakończenia procesu pozwany nie będzie mógł nim rozporządzać.

Warto zauważyć, że jest to przełomowe orzeczenie, dotyczy bowiem sprawy o roszczenie odszkodowawcze z umowy agencyjnej. Ponadto dotyczy bardzo dużej sumy i wielu składników majątku: począwszy od rachunków bankowych, przez ruchomości i udziały w spółkach. Sąd nie miał wątpliwości, że sytuacja majątkowa pozwanego ? już sam brak publikacji sprawozdań finansowych w KRS ? uzasadnia groźbę jego niewypłacalności, a tym samym uzasadnia zabezpieczenie na tak szeroką skalę.