Aktualności

18/10/2023

Zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych wskutek emisji nierzetelnej audycji

Kancelaria Adwokacka Duraj Reck i Partnerzy reprezentuje klientów w sprawach o naruszenie dóbr osobistych. Jest to niezwykle delikatna kategoria sporów, ponieważ często dotyczy wizerunku, dobrego imienia czy renomy podmiotu domagającego się ochrony prawnej. Częstokroć sprawy te wzbudzają gro emocji po każdej ze stron postępowania.

W ostatnim czasie mieliśmy okazję reprezentować poważanego w środowisku lekarza, którego wizerunek został wykorzystany przez stację nadawczą o ogólnopolskim zasięgu – Telewizję Polsat sp. z o.o. celem ilustracji materiału dotyczącego nieprawidłowości w jednym z dolnośląskich szpitali.

Co istotne, nasz klient, mimo iż był zatrudniony w rzeczonej placówce, nie miał żadnego związku z sytuacją, która stanowiła podstawę dla stworzenia materiału. Na skutek emisji nierzetelnego materiału pacjentki naszego klienta od razu rozpoznały go, a materiał wzbudził u nich poczucie, że to właśnie nasz klient jest odpowiedzialny za niecodzienną sytuację w szpitalu.

Taki sposób prezentacji naruszył dobra osobiste naszego klienta w postaci wizerunku, dobrego imienia i renomy, na które pracował przez wiele lat swojej praktyki lekarskiej, a w konsekwencji mógł doprowadzić do utraty zaufania koniecznego w wykonywaniu zawodu lekarza.

Sad Okręgowy w Świdnicy (Wyrok z dnia 10 października 2022 r. sygn. akt: I C 1961/21) oraz Sąd Apelacyjny we Wrocławiu (Wyrok z dnia 12 października 2023 r. sygn. akt: I ACa 2314/22) przyznały rację naszemu klientowi i udzieliły mu stosownej ochrony poprzez zobowiązanie strony pozwanej do wyemitowania oświadczenia o określonej treści oraz zapłaty zadośćuczynienia.

Powyższy przypadek jest przykładem tego, że warto walczyć o swoje prawa i nie pozostawać biernym w sytuacji, gdy ktoś narusza nasze dobra osobiste. Warto także skonsultować swoją sprawę z profesjonalistą, który ją oceni i zaproponuje dopasowane do potrzeb rozwiązania.