Aktualności

21/11/2023

Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej na basenie

Przeszło 300 tysięcy złotych zadośćuczynienia dla rodziców zasądził Sąd Okręgowy w Rybniku w głośnej sprawie utonięcia młodego chłopaka na basenie w tym mieście. W ostatnim czasie kancelaria reprezentowała rodzinę, w procesie dotyczącym zadośćuczynienia za brak należytego nadzoru ratowników i utonięcie najbliższego członka rodziny. Do tragicznego wydarzenia doszło na terenie ośrodka miejskiego, który posiadał podpisaną umowę ubezpieczenia z jednym z towarzystw ubezpieczeniowych.

Po zgłoszeniu roszczenia ubezpieczyciel wypłacił zadośćuczynienie w wysokości ok. 10 tysięcy złotych. Z taką decyzją ubezpieczalni nie mogła się zgodzić rodzina, która najpierw zgłosiła reklamację usług świadczonych przez podmiot rynku finansowego, a następnie wystąpiła z powództwem przeciwko firmie ubezpieczeniowej.

Kancelaria przeprowadziła i udzielała wsparcia prawnego przez cały okres postępowania zarówno jurysdykcyjnego, jak i przedsądowego. W konsekwencji naszych działań udało się uzyskać orzeczenie zasądzające na rzecz naszych klientów zadośćuczynienie w wysokości przeszło 300 000, 00 zł wraz z odsetkami za opóźnienie.

Specjaliści odpowiedzialni za prowadzenie sprawy – mec. Marek Gola i aplikant adwokacki Przemysław Chmielowski.