Aktualności

27/07/2023

Zakup pierwszego mieszkania zwolniony z podatku PCC

Dobra wiadomość dla wszystkich planujących zakup pierwszego mieszkania! W dniu 24 lipca 2023 Prezydent podpisał ustawę zwalniającą z podatku od czynności cywilnoprawnych w przypadku zakupu pierwszego mieszkania lub domu z rynku wtórnego tj. ustawę z 26 maja 2023r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia jej podpisania przez Prezydenta. 

Zwolnienie dotyczy nabycia prawa własności lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, prawa własności budynku mieszkalnego jednorodzinnego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu dotyczącego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego.

Zgodnie z nowymi przepisami zniesienie PCC zwolnienie przysługiwać będzie osobom fizycznym, którym w dniu sprzedaży i przed tym dniem nie przysługiwało prawo własności nieruchomości mieszkalnej, nie mieli udziału w nieruchomości albo nie przekraczał on 50%. Ze zwolnienia skorzystać mogą osoby które wcześniej odziedziczyły mniej lub dokładnie 50% udziału w innym mieszkaniu bądź domu. 

Dotychczas kupujący był zobowiązany do zapłaty podatku w wysokości 2% wartości kupowanej nieruchomości.