Kategoria: Aktualności

Zmiany w strefie płatnego parkowania na terenie Katowic

Zamiast 14-dniowego terminu na uregulowanie płatności za postój w SPP w Katowicach, kontrolerzy fotografujący samochody, płatności przez aplikację mobilną oraz dodatkowe opłaty za brak biletu. 

4 września 2020 r. wchodzi w życie nowy regulamin poboru opłat w Strefie Płatnego Parkowania na terenie Katowic. Najbardziej istotną zmianą z punktu widzenia parkujących będzie brak możliwości uregulowania, w terminie 14 dni, zaległych płatności, a w konsekwencji – naliczenie opłaty dodatkowej w wysokości 50.00 zł za brak biletu parkingowego. 

Od piątku (4.09) opłaty za postój pojazdów samochodowych w SPP uiszczać się będzie poprzez:

  • wniesienie opłaty przy pomocy aplikacji mobilnej jednego z operatorów wskazanych przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach (MZUiM),
  • wniesienie opłaty w automatach do poboru opłat za postój pojazdów (parkomaty),
  • wniesienie opłaty abonamentowej gotówką do kasy MZUiM znajdującej się w Katowicach na ul. Warszawskiej 19 lub przelewem na wskazany w zarządzeniu Prezydenta Miasta Katowice rachunek bankowy za korzystanie z czasowego lub całodobowego zastrzeżonego stanowiska postojowego (koperty), oraz za „kartę mieszkańca” i „kartę parkingową” dla przedsiębiorców,
  • wniesienie opłaty abonamentowej przelewem na wskazany w zarządzeniu Prezydenta Miasta Katowice rachunek bankowy za „kartę pojazdu współdzielonego” dla operatorów floty.

Korzystający z pojazdu zobowiązany będzie do uiszczenia opłaty niezwłocznie po rozpoczęciu parkowania w SPP. 

UWAGA! Opłaty w automatach poboru opłat, a także opłaty realizowane za pośrednictwem aplikacji mobilnej, uregulować będzie można wyłącznie za postój pojazdu realizowany w danym dniu, a nie tak jak dotychczas, w ciągu 14 dni od daty postoju pojazdu. 

Zmian także można spodziewać się w kwestii samej kontroli. Kontroler Strefy Płatnego Parkowania dokumentować będzie postój przy użyciu zdjęć, w konsekwencji wystawiając zawiadomienie. W przedmiotowym zawiadomieniu określona będzie data, miejsce, a także godzina postoju oraz numer rejestracyjny pojazdu.

W przypadku, w którym za szybą pojazdu nie znajdzie się dowód uiszczenia opłaty (bilet z parkomatu), „karta mieszkańca”, „karta parkingowa” dla przedsiębiorców, „karta pojazdu hybrydowego”, „karta pojazdu współdzielonego”, karta parkingowa osoby niepełnosprawnej, bądź w sytuacji, w której kontroler nie otrzyma od operatora aplikacji mobilnej potwierdzenia wniesienia opłaty, kontroler zobowiązany będzie do złożenia zawiadomienia. 

Zawiadomienie umieszczone zostanie za wycieraczką pojazdu lub w innym widocznym miejscu. Potwierdzenie zawiadomienia archiwizowane będzie w MZUiM. Zawiadomienie takie będzie dla właściciela pojazdu skutkować naliczeniem opłaty dodatkowej w wysokości 50,00 zł. 

Z dokładnym brzmieniem uchwały zapoznać się można na stronie internetowej Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Katowicach, pod zakładką Nadzór Systemu Parkowania.

Źródło: Uchwała XXII/551/20 Rady Miasta Katowice z dnia 20 sierpnia 2020 r.