Aktualności

13/04/2018

Znaczenie orzeczenia rozwodowego w postępowaniu karnym

Fakt, iż orzeczono rozwód z winy obojga stron nie przeczy przyjęciu sprawstwa oskarżonego w zakresie przestępstw z art. 197 § 1 i art. 207 § 1 k.k. ? orzekł Sąd Najwyższy.

W dniu 13 kwietnia 2018 roku Ministerstwo Sprawiedliwości wprowadziło możliwość pobierania pełnej informacji KRS dla każdego podmiotu zarejestrowanego w rejestrze przedsiębiorców. Dotychczas uzyskanie takiej informacji możliwe było jedynie po złożeniu stosownego wniosku w sądzie rejestrowym i uiszczeniu opłaty kancelaryjnej w wysokości 60 zł.

Wprowadzone rozwiązanie z pewnością przysłuży się przedsiębiorcom i przyspieszy postępowania sądowe lub administracyjne, w których wymagane jest przedłożenie pełnej informacji z KRS dla danego podmiotu. Pobranie wydruku jest nieodpłatne.

Warto przy tym zaznaczyć, że wydruk pełnej informacji KRS ma moc zrównaną z mocą dokumentów urzędowych.