Kancelaria z kolejnym sukcesem – odzyskanie nieruchomości wskutek unieważnienie aktu notarialnego

22 wrzesień 2021

Wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Katowicach unieważniony został akt notarialny. Sąd przychylając się do stanowiska pełnomocnika uznał, iż podatność na propozycje innych osób wpłynęły na Klienta naszej kancelarii, który nie był w stanie przeciwstawić się naciskom innych osób i swobodnie podjąć decyzji. W wyniku działań naszej Kancelarii, Klient odzyska nieruchomość. 

czytaj więcej

Opłaty półkowe jako czyn nieuczciwej konkurencji

7 luty 2019

Zgodnie z art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zakazane jest działanie polegające na ,,pobieraniu innych niż marża handlowa opłat za przyjęcie towaru do sprzedaży”. Stwierdzenie to dotyczy tzw. „opłat półkowych”, niejednokrotnie bezprawnie narzucanych przez duże sieci handlowe na producentów jako warunek podjęcia współpracy i sprzedaży produktów w sklepach.

czytaj więcej