Kategoria: Bez kategorii

Mateusz Jaracz

Uczestniczy w prowadzeniu bieżącej obsługi podmiotów gospodarczych, w tym spółek kapitałowych. Ma także doświadczenie w zakresie prowadzenia postępowań rejestrowych oraz przygotowywaniu i opiniowaniu umów handlowych.

W kręgu jego zainteresowań zawodowych znajdują się również zagadnienia związane z szeroko pojętego prawa nowoczesnych technologii.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Posługuje się językiem angielskim.