Kategoria: Bez kategorii

PORADNIK – MASZ PRAWO

Czynności podejmowane przez organy prowadzące postępowanie karne mogą wywoływać dyskomfort u osób, które formalnie zostaną w takie postępowanie zaangażowane. Takie „zaangażowanie” może nastąpić na wiele różnych sposobów, z punktu widzenia obywatela mniej lub bardziej stresujących. Z jednej strony może to być swobodna i przyjazna rozmowa policjanta z osobą, która jest potencjalnym świadkiem zdarzenia (co nie oznacza, że osoba taka w przyszłości nie pojawi się w zainteresowaniu organów procesowych jako potencjalny podejrzany), z drugiej strony – może być to najbardziej stresujący sposób dostania się w obręb zainteresowania organów procesowych, czyli zatrzymanie osoby w roli podejrzewanego sprawcy przestępstwa. Najważniejszą zasadą, której powinna się trzymać osoba poddawana jakimkolwiek czynnościom brzmi: opanowanie i racjonalne myślenie.

W związku z zaangażowaniem w proces karny, po stronie obywatela pojawia się szereg uprawnień, zaś po stronie organów procesowych pojawiają się odpowiadające im obowiązki. Poniżej prezentujemy uprawnienia zatrzymanego, świadka, podejrzanego oraz tymczasowo aresztowanego w pigułce.

Uprawnienia zatrzymanego

Uprawnienia świadka, w praktyce będącego osobą podejrzaną

Uprawnienia podejrzanego

Uprawnienia tymczasowo aresztowanego