Kategoria: Bez kategorii

Poradnik – Uprawnienia podejrzanego

Uprawnienia podejrzanego:

1

Powinieneś otrzymać druk pouczenia dla osoby podejrzanej – przeczytaj go uważnie.

Powinno zostać wydane i doręczone Ci postanowienie o przedstawieniu zarzutu – przeczytaj uważanie, myśl – przeanalizuj spokojnie treść zarzutów. Zażądaj uzasadnienia do postanowienia o przedstawieniu zarzutu.

2

Ustanów obrońcę.

3

Jeśli nie ma z Tobą obrońcy:

nie składaj wyjaśnień ani nie rozmawiaj poza protokołem z funkcjonariuszami na temat zarzutu lub innych okoliczności, które mogą Cię obciążać. Możesz odmówić mówienia czegokolwiek bez adwokata, jeśli już mówisz – staraj się myśleć o tym co mówisz, lepiej milczeć niż mówić za dużo, dotyczy to wypowiedzi protokołowanych, jak i „swobodnych” rozmów z funkcjonariuszami (z nikim nie rozmawiaj poza protokołem).

4

Nie daj się zaskoczyć podczas przesłuchania, bądź skupiony,

pytania mogą dotyczyć czynów innych niż objęte zarzutem, nie odpowiadaj na nie, mogą być stosowane mniej lub bardziej wyrafinowane techniki przesłuchania (np. policjant może udawać, że jest po Twojej stronie, że sam nie rozumie, o co jest sprawa, że pewnie zakończy się dla Ciebie pomyślnie; może pojawiać się funkcjonariusz nie ujawniony w protokole, który będzie wchodził do pokoju przesłuchań i mimochodem czynił uwagi mające skłonić Cię do współpracy, mające charakter zawoalowanych gróźb, np. zastosowania aresztu, itp.). bądź czujny – nie daj się zwodzić pozorom.

5

Uważnie przeczytaj każdy dokument

– w tym protokół – zanim go podpiszesz, żądaj sprostowania, jeśli coś się nie zgadza.

6

Odmów współpracy,

jeśli uniemożliwione zostanie Ci spotkanie z adwokatem („mam prawo do kontaktu z adwokatem, do czasu kontaktu z adwokatem odmawiam wyjaśnień, nie podpiszę protokołu, nie będę odpowiadał na żadne pytania”).

7

Funkcjonariusz nie może:

– krzyczeć na Ciebie, stosować przemocy psychicznej, w inny sposób wywierać presji,
– mówić Ci co możesz, a czego nie możesz wpisać w uwagach do protokołu.

8

Możesz nie podpisać protokołu,

jeżeli protokół nie odzwierciedla Twoich oświadczeń.

9

Możesz wpisać do protokołu uwagi

np. o zachowaniu konkretnych osób, np. że ktoś Cię straszył, że sugerował albo naciskał abyś zrezygnował z kontaktu z adwokatem, itp.