Uprawnienia świadka, w praktyce będącego osobą podejrzaną:o:

Jeśli jesteś wezwany na przesłuchanie w charakterze świadka i z jakiegoś powodu sytuacja ta wydaje Ci się niekomfortowa (np. uważasz, że w trakcie przesłuchania mogą być badane okoliczności, które mogą narazić Ciebie bądź osobę dla Ciebie najbliższą na odpowiedzialność):

1

Skorzystaj z pomocy profesjonalisty, 

umocuj adwokata lub radcę prawnego, który uda się z Tobą na przesłuchanie.

2

Podczas przesłuchania zachowuj spokój, myśl, nie ulegaj emocjom, bądź precyzyjny 

(skupiaj się na treści pytań i odpowiadaj zgodnie z zakresem pytania), nie mów o tym czego nie dotyczy przesłuchanie, unikaj „swobodnych” rozmów poza protokołem. Jeśli pytanie jest niewłaściwe (np. zawiera sugestię, groźbę) poproś o jego zaprotokołowanie, w razie odmowy zrób to sam w uwagach do protokołu.

3

Uważnie, osobiście przeczytaj protokół. 

Protokół powinien odzwierciedlać Twoje wypowiedzi. Domagaj się jego sprostowania, jeśli tak nie jest. Możesz przed podpisaniem protokołu zamieścić w nim uwagi, dotyczące np. zachowania się funkcjonariuszy podczas przesłuchania.

4

Odmów odpowiedzi na pytanie,

które może narazić Ciebie, bądź osobę dla Ciebie najbliższą na odpowiedzialność.