Uprawnienia tymczasowo aresztowanego:

Wszystko to, co w przypadku uprawnień podejrzanego plus:

1

Żądaj dostępu do akt sprawy,

w szczególności do treści wniosku o tymczasowe aresztowanie i dowodów, na których ten wniosek się opiera.

2

Żądaj powiadomienia przez sąd osoby najbliższej

bądź innej wskazanej przez Ciebie, o zastosowaniu tymczasowego aresztowania.

3

Poproś najbliższych (bądź inne osoby) o wsparcia:

paczki, widzenia; masz prawo utrzymywać więzi rodzinne.

4

Masz prawo kultywować wyznawaną religię.

5

Wystąp o zgodę na korzystnie z aparatu telefonicznego,

na odmowę przysługuje Ci zażalenie.

6

W areszcie masz prawo do korespondencji

(bez cenzury jak chodzi o korespondencję z RPO, RPD, ETPCZ, może być cenzurowana korespondencja z obrońcą [w szczególnie uzasadnionych wypadkach] oraz organami państwowym, korespondencja „prywatna” jest cenzurowana), egzekwuj swoje prawo do korespondencji, jeśli jest ograniczane („znaczki będą jutro”, „papier dostaniesz od wychowawcy, który przyjdzie jutro”) staraj się, aby to zostało odnotowane w jakikolwiek sposób, jeśli Twoje prawa są naruszane: pisz wnioski, prośby o wyjaśnienia, skargi do Dyrekcji.

7

Poproś, aby osoby, którym na Tobie zależy,

przebywając na wolności czyniły wszystko co tylko możliwe, aby Ci pomóc (oprócz punktu 3, mogą poszukać dla Ciebie dobrego obrońcy)

Chcesz wiedzieć więcej na temat Twoich uprawnień, pobierz nasz bezpłatny poradnik.