Uprawnienia zatrzymanego:

1

Za czynności zatrzymania powinien zostać sporządzony protokół zatrzymania,

wskazujący dokładną (co do minuty) godzinę zatrzymania. Sprawdź, czy się zgadza: imię i nazwisko zatrzymującego funkcjonariusza, opis przyczyny zatrzymania, ponadto powinieneś otrzymać druk pouczenia dla osoby zatrzymanej – przeczytaj go uważnie.

2

Pamiętaj, żeby wpisać do protokołu zatrzymania, że żądasz natychmiast bezpośredniej rozmowy z adwokatem.

Żądaj także zawiadomienia Twoich bliskich o zatrzymaniu. Odmów współpracy, jeśli nie umożliwiono Ci spotkania z adwokatem („mam prawo do kontaktu z adwokatem, do czasu kontaktu z adwokatem odmawiam wyjaśnień, nie podpiszę protokołu, nie będę odpowiadał na żadne pytania”).

3

Wiedz, że funkcjonariusz nie może:

– stosować przymusu bezpośredniego w przypadku, gdy nie stawiasz oporu i wykonujesz polecenia,
– krzyczeć na Ciebie, stosować przemoc psychiczną,
– mówić Ci co możesz, a czego nie możesz wpisać w uwagach do protokołu.

4

Uważnie i osobiście przeczytaj

każdy dokument, który podpisujesz, w tym protokół. Możesz nie podpisać protokołu, jeżeli protokół nie odzwierciedla Twoich wyjaśnień.

5

Możesz wpisać do protokołu uwagi 

np. o zachowaniu konkretnych osób, np. że ktoś Cię straszył, że naciskał abyś zrezygnował z kontaktu z adwokatem, itp.

6

Możesz odmówić wyjaśnień bez adwokata, 

staraj się myśleć o tym co mówisz, lepiej milczeć niż mówić za dużo, dotyczy to wypowiedzi protokołowanych jak i „swobodnych” rozmów z funkcjonariuszami.