Dla najbardziej wymagającej grupy klientów proponujemy usługi związane z obszarem rynku kapitałowego. Najczęstszą potrzebą klientów/przedsiębiorców w tym zakresie jest emisja obligacji służących do finansowania inwestycji. Zapewniamy zarówno wsparcie formalnoprawne, jak i kompleksową obsługę emisji obligacji łącznie z jej plasowaniem. W tym ostatnim wypadku oceniamy atrakcyjność projektu i angażujemy się jedynie w przypadku szans powodzenia emisji. Oprócz klasycznego instrumentu finansowego jakim jest obligacja, jesteśmy w stanie pomóc w kreacji każdego innego instrumentu finansowego, służącemu poszukiwaniu współinwestorów do finansowania atrakcyjnego celu inwestycyjnego. Nasi specjaliści uczestniczyli w projektach emisji akcji, obligacji i certyfikatów inwestycyjnych na kwotę ponad miliarda złotych, nierzadko tworząc oryginalne instrumenty dopasowane do potrzeb Klienta i/bądź jednostkowych transakcji oraz podmioty je emitujące (SPV), także w postaci funduszy inwestycyjnych. Równie chętnie i profesjonalnie ocenimy wszelkie instrumenty finansowe będące przedmiotem zainteresowania inwestycyjnego naszych Klientów.

 

 

Dowiedz się więcej, zachęcamy do kontaktu:

Siedziba kancelarii:

ul. Gliwicka 5, 40-079 Katowice

tel.: +48 32 253-90-11
+48 32 703-99-59
fax: +48 32 253-04-76
e-mail: office[at]durajreck.com