Wzajemne wygaszanie zobowiązań:

I. Przesłanki:

  • objęcie zakazem prowadzenia działalności,
  • prowadzenie działalności w obiekcie handlowym o powierzchni sprzedaży przekraczającej 2000 m2.

Uwaga! Wzajemne uprawnienia wygasają od dnia objęcia zakazem do czasu jego zniesienia.

Wynajmujący zobowiązany jest przedstawić Najemcy ofertę woli przedłużenia obowiązywania umowy:

1| na dotychczasowych warunkach

oraz

2| o okres obowiązywania zakazu i o sześć miesięcy

Termin na złożenie oferty wynosi 3 miesiące od dnia zniesienia zakazu.

 

II. Przepisy tarczy antykryzysowej nie uchybiają przepisom Kodeksu cywilnego

  • z uwagi na wprowadzony stan epidemii Strony mogą zwrócić się do sądu o zmianę sposobu wykonania zobowiązania, wysokości wynagrodzenia lub o orzeczenie o rozwiązaniu umowy;
  • kary umowne lub odszkodowanie zostają wyłączone, w sytuacji gdy z uwagi na wprowadzenie restrykcji prawnych:

a. Wynajmujący skrócił godziny otwarcia Centrum, skutkujące ograniczeniem prowadzenia działalności Najemcy

lub

b. Najemca nie jest w stanie pokryć w pełnej wysokości czynszu z uwagi na ograniczenie godzin otwarcia Centrum oraz zmniejszenie liczby obsługiwanych klientów.

 

Powyższe sytuacje są powołane dla przykładu, każda sprawa będzie indywidualnie rozpatrywana.