Opłaty półkowe jako czyn nieuczciwej konkurencji

7 Luty 2019

Zgodnie z art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zakazane jest działanie polegające na ,,pobieraniu innych niż marża handlowa opłat za przyjęcie towaru do sprzedaży”. Stwierdzenie to dotyczy tzw. „opłat półkowych”, niejednokrotnie bezprawnie narzucanych przez duże sieci handlowe na producentów jako warunek podjęcia współpracy i sprzedaży produktów w sklepach.

czytaj więcej

Kontrole zwolnień lekarskich, nowe możliwości ZUS-u

1 Luty 2019

on chorobowy w pełni. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, zachęcony sukcesami z 2018 roku, kiedy to po pierwszym półroczu pochwalił się rekordową skutecznością w kwestionowaniu świadczeń chorobowych, podjął decyzję o nałożeniu na pracodawców dodatkowego obowiązku. Czy zgodnie z prawem? 

czytaj więcej

Błąd medyczny: pacjent może i powinien ubiegać się o odszkodowanie

24 Styczeń 2019

Naruszenie integralności cielesnej polegającej na naruszeniu tkanek organizmu lub wywołanie rozstroju zdrowia pacjenta w wyniku tzw. „błędu medycznego”, może dla pacjenta oznaczać szereg negatywnych skutków. Począwszy od bólu fizycznego, cierpienia, przez kosztowane leczenie, rehabilitację, aż po utratę możliwości pracowania i zarabiania. Obowiązujące przepisy prawa przewidują skuteczne mechanizmy działania, umożliwiające dochodzenie należnych poszkodowanemu pacjentowi świadczeń pieniężnych.

czytaj więcej

Bezpodstawne wzbogacenie pracownika

17 Styczeń 2019

W wyniku błędu systemu pracownik otrzymał wynagrodzenie za pracę w podwójnej wysokości. Pracodawca niezwłocznie zauważył błąd i postanowił wezwać pracownika do zwrotu. Jak powinien postąpić pracodawca, aby odzyskać całą należność?

czytaj więcej

Farmaceuta w butach lekarza – kiedy może samodzielnie wystawić receptę?

10 Styczeń 2019

Zażywanie leków o silnym działaniu (z tzw. kategorii RX) często wiąże się z ryzykiem występowania niebezpiecznych skutków ubocznych dla zdrowia pacjenta. Dlatego tego typu leki dostępne są w aptece – wydawałoby się – jedynie po okazaniu recepty wystawionej przez lekarza, który dobiera nie tylko konkretny lek, ale także jego dawkowanie. Okazuje się jednak, że w sytuacjach zagrożenia zdrowia bądź życia pacjenta, farmaceuta może „wejść w buty” lekarza-specjalisty. 

czytaj więcej

Ogromne zmiany w kodeksie pracy

6 Styczeń 2019

Bezgotówkowa forma wypłaty wynagrodzenia, skrócenie okresu przechowywania akt pracowniczych czy ograniczenie obowiązków BHP – to tylko kilka ze zmian, które weszły w życie 1 stycznia 2019 w ramach nowelizacji prawa pracy. Jakie obowiązki od kilku dni spoczywają na pracodawcach i pracownikach?

czytaj więcej

Co warto wiedzieć o zasiedzeniu nieruchomości?

20 Grudzień 2018

Zasiedzenie nieruchomości jest jedną z najbardziej kontrowersyjnych instytucji przewidzianych w polskim prawie cywilnym. Pozwala bowiem wskutek nieprzerwanego posiadania nieruchomości, na zostanie jej właścicielem – i to nawet przez osoby, które zasiedzenia dokonują w złej wierze.

czytaj więcej

Podwójne dno podwyższenia opłaty za użytkowanie wieczyste

10 Grudzień 2018

Wchodząca w życie 1 stycznia 2019 r. ustawa o przekształceniu użytkowania wieczystego we własność ucieszyła wielu Polaków. Problem w tym, że Skarb Państwa oraz jednostki samorządu terytorialnego nie zamierzają łatwo oddać swoich gruntów nowym właścicielom. Znalazły już na to sposób ? podwyższenie opłaty za użytkowanie wieczyste. Podwyżka opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste np. z 20 złotych do 300 złotych spowoduje, że wysokość opłaty za przekształcenie w prawo własności zamiast 400 złotych wyniesie 6000 złotych.

czytaj więcej

Sąd może skrócić zakaz prowadzenia pojazdów o połowę

28 Listopad 2018

Zakaz prowadzenia pojazdów orzekany jest za przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji (art. 42 kk.). Celem zakazu jest tymczasowe, a w skrajnych przypadkach permanentne, wyeliminowanie z ruchu drogowego kierowców, którzy mogą stanowić zagrożenie dla innych uczestników ruchu. 

czytaj więcej

Skutki zaostrzenia przepisów dotyczących warunkowego zawieszenia kary pozbawienia wolności

21 Listopad 2018

1 lipca 2015 roku nastąpiła gruntowna reforma kodeksu karnego. Nowelizacją objęte zostały m. in. przepisy dotyczące stosowania instytucji warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności. Ustawodawca zaostrzył przesłanki zawieszenia wykonania kary wprowadzając zasadę zgodnie, z którą sąd może warunkowo zawiesić wykonanie kary pozbawienia wolności w wymiarze nieprzekraczającym rok (poprzednio 2 lata) i tylko w przypadku, gdy sprawca w czasie popełnienia przestępstwa nie był skazany na karę pozbawienia wolności. Nie ma znaczenia czy sprawca był uprzednio skazany na karę bezwzględnego pozbawienia wolności, czy też w zawieszeniu, podobnie jak bez znaczenia jest wymiar kary. Każdy przypadek uprzedniego skazania na karę pozbawienia wolności wyklucza możliwość zawieszenia kary za kolejne przestępstwo.

czytaj więcej