Zasady rozpowszechniania wizerunku oraz jego ochrona

7 Styczeń 2020

Przetwarzanie wizerunku to kwestia budząca wiele wątpliwości nie tylko na gruncie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, ale także na gruncie prawa autorskiego oraz na gruncie przepisów prawa cywilnego odnoszących się do ochrony dóbr osobistych. O czym powinien zatem pamiętać administrator przetwarzający czyjś wizerunek? Na jaką ochronę może liczyć podmiot, którego wizerunek jest przetwarzany? 

czytaj więcej

Formalności związane z ekspozycją własnej reklamy na budynku

20 Grudzień 2019

Plakaty reklamowe, banery oraz bilbordy. Każdy z nas widzi je codziennie na blokach czy przy drodze. To sprawdzony sposób dotarcia do ogromnej ilości odbiorców i bez wątpienia jest kluczowym elementem strategii marketingowej wielu przedsiębiorstw. Dzięki temu poradnikowi dowiesz się, jak kompleksowo przejść przez wszystkie formalności związane z ekspozycją własnej reklamy na budynku.

czytaj więcej

Kiedy potrzebna jest zgoda prezesa UOKiK? Podstawy prawne udzielania zgody na koncentrację przedsiębiorców

9 Grudzień 2019

Jednym z najistotniejszych elementów gospodarki wolnorynkowej jest konkurencyjność. Ustawodawca wyposażył Państwo w narzędzia, które mają na celu przeciwdziałanie zachowaniom antykonkurencyjnym, między innymi poprzez kontrolę koncentracji przedsiębiorców. Zasady kontroli koncentracji zostały uregulowane w Ustawie z 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów. Organem właściwym w sprawach uregulowanych ustawą jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 

czytaj więcej

Umowy deweloperskie – na co uważać?

28 Październik 2019

Zakup wymarzonego M4 to nie lada wyzwanie i przygoda, szczególnie, jeżeli nie chcemy korzystać z usług pośredników i sami nawiązujemy kontakt z deweloperem. Jednakże nawet nasze najlepsze chęci muszą czasami ustąpić w starciu ze ścianami tekstu znajdującymi się w umowach deweloperskich. Na co zwrócić uwagę, przystępując do podpisywania takiej umowy?

czytaj więcej

Zasiedzenie nieruchomości

22 Październik 2019

Instytucję zasiedzenia regulują przepisy Kodeksu Cywilnego. Zasiedzenie jest pierwotnym i nieodpłatnym sposobem nabycia prawa własności przez upływ czasu. Nabycie prawa własności do nieruchomości powstaje z mocy samego prawa, w związku z czym nie jest konieczne składanie oświadczeń woli, czy podejmowanie jakichkolwiek innych czynności w celu jego nabycia. Nie wymaga ono jakiegokolwiek ekwiwalentu.

czytaj więcej

Pozew rozwodowy – na co zwrócić uwagę?

10 Październik 2019

Została podjęta decyzja o rozwodzie? A może dopiero zastanawiasz się, od czego zacząć? W każdym razie uważasz, że nastąpił koniec małżeństwa i nie ma już od tego odwrotu. Zasada jest jedna: tylko i wyłącznie sąd może orzec, że wasze małżeństwo zostało rozwiązane. Od czego zatem zacząć sprawę rozwodową? Od dobrze sporządzonego pozwu. Zapoznaj się z poniższymi informacjami, aby przygotować się do sprawy.

czytaj więcej

Odszkodowanie do 50% ceny biletu za opóźniony pociąg

30 Wrzesień 2019

Wybierając środek komunikacji zwracamy uwagę nie tylko na cenę, ale przede wszystkim –czas dotarcia do wybranego miejsca. Jednym z najczęściej wybieranych środków transportu jest pociąg. Doświadczenie życiowe pokazuje jednak, że pociągi nie są niezawodne i nie zawsze przyjeżdżają na czas. Zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym potrafią mocno utrudnić życie pasażerom. Jeden z portali informacyjnych podał swojego czasu, że rekordowe opóźnienie pociągu wyniosło 1100 minut. Co w takiej sytuacji może zrobić poszkodowany pasażer?

czytaj więcej

Na zwolnieniu lekarskim w komisji wyborczej? Jak najbardziej

16 Wrzesień 2019

Za niespełna miesiąc – 13 października 2019 roku – odbędą się w Polsce wybory do Sejmu i Senatu. Do minionego piątku chętni do pracy w komisjach wyborczych musieli zgłaszać swoje kandydatury. Diety dla członków komisji mogą wynosić od około 350 do 500 złotych. Jak zwykle powoływanie komisji wzbudza wiele emocji i wątpliwości.

czytaj więcej

Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność 2019

26 Sierpień 2019

Użytkowanie wieczyste to cywilne majątkowe podmiotowe prawo rzeczowe o charakterze terminowym i odpłatnym. Po raz pierwszy do polskiego porządku prawnego zostało wprowadzone przez ustawę z dnia 14 lipca 1961 roku o gospodarce terenami w miastach i osiedlach. Obecnie uregulowane jest w księdze drugiej Kodeksu cywilnego (dalej: kc) – własność i inne prawa rzeczowe, stanowiąc osobną obok prawa własności i ograniczonych praw rzeczowych konstrukcję.

czytaj więcej