Jak odzyskać utracone obywatelstwo polskie?

11 Maj 2020

Wniosek o przywrócenie obywatelstwa polskiego uregulowany jest w art. 38-45 ustawy o obywatelstwie polskim z 2 kwietnia 2009 roku i dotyczy osób, które utraciły je przed 1 stycznia 1999 roku m.in. w sposób przymusowy lub też były zobligowane do jego zrzeczenia się albo którym po prostu zostało one odebrane, a jednocześnie nie walczyły po stronie Państwa Osi oraz nie działały na szkodę Polski i nie stanowią zagrożenia dla obronności kraju. Jak wypełnić i złożyć wniosek o przywrócenie obywatelstwa polskiego?

czytaj więcej

Jak wprowadzić na rynek środki ochronne do walki z koronawirusem?

4 Maj 2020

W dobie pandemii wirusa SARS-CoV-2 środki ochrony indywidualnej to jedne z najbardziej potrzebnych i jednocześnie najbardziej deficytowych narzędzi walki z wirusem powodującym chorobę COVID-19. Maseczki, fartuchy i płyny do dezynfekcji zniknęły z półek sklepowych, gdy tylko okazało się, że wirus dotarł do Polski. Nagły wzrost popytu na środki ochronne spowodował, że zabrakło ich nie tylko dla zwykłych obywateli, ale również dla pracowników medycznych. Możliwości produkcyjne polskich przedsiębiorców szybko zostały wyczerpane, a duża nadwyżka podaży spowodowała, że ceny wzrosły do niebagatelnych poziomów. Pojawiła się więc niecodzienna okazja dla przedsiębiorców, którzy chcieliby odpowiedzieć na rosnący popyt wprowadzając na rynek środki ochronne.

czytaj więcej

Skutki wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego dla branży aptecznej

20 Kwiecień 2020

Trwający od lat spór na linii sieci apteczne – Inspekcja Farmaceutyczna, dotyczący posiadania przez przedsiębiorców więcej niż 1 proc. aptek ogólnodostępnych w danym województwie, został jednoznacznie rozstrzygnięty serią wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego w lutym tego roku. Co werdykty ogłoszone przez NSA oznaczają dla branży aptekarskiej i nie tylko?  

czytaj więcej

Przedsiębiorco, zabezpiecz firmę na wypadek śmierci!

13 Kwiecień 2020

Każdy przedsiębiorca – w mniejszym bądź większym stopniu – martwi się o losy swojej firmy. Benjamin Franklin stwierdził niegdyś: „w życiu pewne są tylko śmierć i podatki”. Co ciekawe, polscy przedsiębiorcy świadomi są obowiązku ponoszenia ciężarów publicznych, ale niestety zupełnie zapominają o ochronie firmy na wypadek śmierci. Przedsiębiorcom, którym zależy na losach firmy w przyszłości, adwokacki zalecają skorzystanie z opcji zarządcy sukcesyjnego.  

czytaj więcej

Pacjent objęty kwarantanną: jak może uzyskać i zrealizować e-receptę?

6 Kwiecień 2020

Wirus SARS-CoV-2 zmienił nasze codzienne funkcjonowanie. Coraz więcej Polaków jest zakażonych, coraz więcej osób kierowanych jest na kwarantannę. Osoba poddana takiej kwarantannie nie może wychodzić z domu lub też innego miejsca, które zostało taką kwarantanną objęte. Oznacza to tym samym, że nie ma ona możliwości normalnego funkcjonowania, w tym np. uzyskania w sposób tradycyjny recepty na zażywane dotychczas (lub nowe) leki. Na szczęście pacjent może skorzystać z uregulowanej niedawno w naszym porządku prawnym tzw. e-recepty, czyli recepty w wersji elektronicznej. Jak osoba objęta kwarantanną może uzyskać taką receptę, a następnie – bezpiecznie ją zrealizować? 

czytaj więcej

Miłość w czasach pandemii

2 Kwiecień 2020

Wiosna jest często wybieraną porą roku przez zakochanych, by powiedzieć sobie sakramentalne „tak”. Przygotowania do ślubu jest czasem radosnym, a zakochani z niecierpliwością odliczają dni do ślubu i wesela. Niestety z powodu panującej wokół pandemii wielu osobom przyszło zmierzyć się z nie lada problemem. Śluby i wesela stoją pod znakiem zapytania. Wiele osób zadaje sobie trudne pytanie: czy mój ślub się odbędzie? Czy mogę zorganizować wesele? Jeżeli nie – to czy muszę oddawać zaliczki i zadatki wpłacone na usługodawców? Te same pytania zadają sobie również firmy z branży ślubnej. Odpowiedzi na te i wiele innych pytań zostaną przedstawione poniżej. 

czytaj więcej

Pandemia koronawirusa. Opieka nad dzieckiem – pytania i odpowiedzi

27 Marzec 2020

W związku z zamknięciem żłóbków, przedszkoli i szkół, ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 8, przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Na razie okres ten wynosi 14 dni, ale w związku z przedłużeniem decyzji o zamknięciu placówek, na pewno zostanie wydłużony. Zasady przyznawania zasiłku określone zostały w ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Chociaż za nami pierwsze dwa tygodnie po tym, jak placówki edukacyjne zostały zamknięte i rodzice musieli zająć się swoimi dziećmi, wciąż pojawia się wiele pytań i wątpliwości, co do przyznawanego zasiłku. Na pytania rodziców odpowiada specjalista prawa pracy, Karolina Wojtas – aplikant adwokacki z kancelarii Duraj Reck i Partnerzy. 

czytaj więcej

Rodzic odmawia leczenia dziecka. Szpital i lekarze bezradni?

18 Marzec 2020

Religia, wiara w medycynę naturalną, indywidualne przekonania czy też stan szoku niepozwalający na podjęcie racjonalnych decyzji – to tylko kilka z powodów, dla których dorośli pacjenci bardzo często odmawiają leczenia a nawet poddania się zabiegom. Dopóki podejmują takie decyzje w swoim imieniu, mają takie prawo. Problem pojawia się, kiedy osoba dorosła zaczyna niekorzystnie dysponować życiem i zdrowiem małoletniego w jego imieniu.  

czytaj więcej

Przedsiębiorca konsumentem od 1 czerwca 2020. Czy to dobra zmiana?

11 Marzec 2020

Ustawą z dnia 31 lipca 2019 roku rządzący wprowadzili kilkanaście rozwiązań, które mają ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej w naszym kraju. Jedną z wprowadzonych nowości będzie nadanie jednoosobowym przedsiębiorcom wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej niektórych praw konsumentów. Zmiana obejmie zatem około 2,5 mln przedsiębiorców. Dzisiaj sytuacja wygląda tak, że konsument jako słabsza strona w stosunkach z przedsiębiorcami jest szczególnie chroniony. Ochroną tą nie są natomiast objęci przedsiębiorcy nawiązujący stosunki z większymi podmiotami, mimo że niewątpliwie najczęściej są stroną słabszą stosunków prawnych. Od 1 czerwca 2020 roku ta sytuacja ulegnie zmianie a przedsiębiorcy jednoosobowi zyskają dodatkową ochronę.

czytaj więcej

Charakter prawny stwierdzenia nieważności umowy kredytu indeksowanego do franka szwajcarskiego

5 Marzec 2020

Sądy orzekające w sprawach frankowiczów doczekały się stanowiska Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wyrażonego w wyroku z dnia 3 października 2019 r. w sprawie C-260/18 (Dziubak vs Raiffeisen Bank International AG). TSUE orzekł, że nie istnieją przeszkody do unieważnienia kredytów indeksowanych do franka szwajcarskiego przez sąd krajowy, w przypadku, gdy stwierdzi on, że umowa zawiera nieuczciwe postanowienia, a ich usunięcie spowodowałoby zmianę charakteru głównego przedmiotu umowy. Oznacza to, że sąd krajowy może umowę unieważnić, jeżeli umowa ta nie może dalej funkcjonować bez niedozwolonych postanowień umownych. Co istotne, kredytobiorca-konsument ma możliwość zdecydować o utrzymaniu w mocy całej umowy, jeżeli wyeliminowanie klauzuli niedozwolonej prowadziłoby do unieważnienia umowy. Unieważnienie umowy jest więc uzależnione od wyraźnego życzenia konsumenta.

czytaj więcej