Umowa o pracę na zastępstwo

12 Sierpień 2019

Do lutego 2016 roku w Kodeksie pracy funkcjonował osobny rodzaj umowy – tzw. umowa na zastępstwo. Umowa taka zawierana była, jeżeli zachodziła konieczność zastępowania pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy. Pracodawca zawierał umowę na okres nieobecności konkretnego pracownika, a umowa rozwiązywała się na dzień przed powrotem dotychczas nieobecnego pracownika do pracy.

czytaj więcej

Pozew rozwodowy – na co zwrócić uwagę?

29 Lipiec 2019

Została podjęta decyzja o rozwodzie? A może dopiero zastanawiasz się, od czego zacząć? W każdym razie uważasz, że nastąpił koniec małżeństwa i nie ma już od tego odwrotu. Zasada jest jedna: tylko i wyłącznie sąd może orzec, że wasze małżeństwo zostało rozwiązane. Od czego zatem zacząć sprawę rozwodową? Od dobrze sporządzonego pozwu. Zapoznaj się z poniższymi informacjami, aby przygotować się do sprawy.

czytaj więcej

Odszkodowanie za nieudane wakacje

8 Lipiec 2019

Ponad 20 milionów Polaków wybiera się na wakacje. 48 proc. obiera kurs zagraniczny, 52 proc. – polski (badania Ipsos Polska). Każdy wyjeżdża z nadzieją, że to będą bardzo udanego wczasy. W końcu to tych kilka dni w roku, podczas których chcemy zapomnieć o codzienności, obowiązkach i troskach. Często jednak, gdy docieramy do celu naszej podróży okazuje się, że miejsce, które miało być naszym „rajem na ziemi” przypomina bardziej koszmarny sen, z którego chcemy się jak najszybciej obudzić. Czy za nieudane wakacje należy nam się odszkodowanie? 

czytaj więcej

Jakie dane musimy udostępnić (przyszłemu) pracodawcy?

21 Czerwiec 2019

Po kilkunastu miesiącach obowiązywania RODO polscy pracodawcy doczekali się nowelizacji przepisów kodeksu pracy. Wprowadzono m.in. katalog informacji, jakie pracodawca zobowiązany jest pozyskiwać od kandydatów do pracy na etapie rekrutacji bądź pracowników w momencie zatrudnienia. Oznacza to jednocześnie, że kandydaci i pracownicy muszą takich informacji udzielić. Z udostępniania niektórych danych zwolnieni zostaliśmy całkowicie.

czytaj więcej

Nie wszystek zażalę – czyli o art. 380 k.p.c.

7 Czerwiec 2019

Nie każde orzeczenie sądu rozpoznającego sprawę cywilną musi być wyrokiem, który ma na celu rozstrzygnięcie sporu pomiędzy stronami. Jak bowiem wskazano w art. 354 k.p.c.: Jeżeli kodeks nie przewiduje wydania wyroku lub nakazu zapłaty, sąd wydaje postanowienie. Część postanowień podlega zaskarżeniu w drodze zażalenia, podobnie jak wyroki podlegają apelacji. Zasadą opisaną w art. 394 § 1 k.p.c. jest to, że zażaleniu do sądu II instancji podlegają postanowienia sądu I instancji kończące postępowanie w sprawie, lub gdy przepis wprost pozwala takie postanowienie zaskarżyć.

czytaj więcej

Rozwiązanie umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia

31 Maj 2019

Wypowiedzenie umowy o pracę powinno zostać dokonane pracownikowi w formie pisemnej, z podaniem przyczyny konkretnej, prawdziwej i uzasadniającej. Sama przyczyna wypowiedzenia nie musi mieć szczególnej wagi czy nadzwyczajnej doniosłości, ponieważ rozwiązanie umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia jest zwykłym sposobem rozwiązania bezterminowego stosunku pracy (wyrok SN z dnia 17 maja 2016 r., sygn. akt I PK 155/15). 

czytaj więcej

Fotowoltaika – przepisy prawne obowiązujące w 2019 roku

24 Maj 2019

Coraz więcej osób i firm w Polsce decyduje się na korzystanie z odnawialnych źródeł energii inwestując np. w instalacje fotowoltaiczne. Proces inwestycyjny wiąże się jednak z koniecznością dopełnienia szeregu formalności wynikających z przepisów prawa, szczególnie w odniesieniu do urządzeń przeznaczonych do produkcji energii w celach dystrybucyjnych. W tym wpisie przedstawiamy kluczowe aspekty prawne w przedmiotowym zakresie.

czytaj więcej

Zaskarżanie uchwał w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

17 Maj 2019

Zaskarżanie uchwał w spółce z o.o. jest niezwykle ważną kwestią w sytuacji, gdy wspólnicy oraz członkowie innych organów spółki mają odmienne zdanie w kwestii objętej uchwałą zgromadzenia wspólników. W praktyce często pojawiają się pytania o to kto, kiedy i w jaki sposób może zaskarżyć uchwałę. 

czytaj więcej

„Produkt bezglutenowy” z… glutenem? Okazuje się, że zgodnie z prawem: tak

10 Maj 2019

Obecność alergenów w kupowanych produktach żywnościowych stanowi niezwykle istotne kryterium wyboru dla wielu konsumentów. Niezależnie od tego, czy na skład produktu zwracamy uwagę z przyczyn ideologicznych, zdrowotnych czy po prostu z uwagi na styl życia, oczekujemy dokładnych, precyzyjnych i przede wszystkim zgodnych z prawdą informacji na etykietach produktów.

czytaj więcej

Zakaz konkurencji dla lekarzy

15 Kwiecień 2019

Zakaz konkurencji dla lekarzy Zgodnie z Ustawą o działalności leczniczej, lekarze mogą wykonywać swój zawód w ramach działalności leczniczej w formie jednoosobowej działalności gospodarczej. Ponadto dopuszczalne jest również prowadzenie działalności leczniczej w formie spółki cywilnej, spółki jawnej albo spółki partnerskiej jako grupowej praktyki lekarskiej. Niezależnie od tego, nadal popularne jest zatrudnianie lekarzy na podstawie umów o pracę i umów cywilnoprawnych. Omawiamy sytuację lekarzy zatrudnionych na umowie o pracę oraz dodatkowo świadczących usługi na rzecz innych podmiotów w kontekście umów o zakazie konkurencji.

czytaj więcej